Automatisering van cursus administratie en communicatie

tweetakt

een op maat gemaakte online leerervaring, die niet kon gevonden worden bij bestaande SAAS-platformen

Een opleiding wordt uitgewerkt op maat van de klant zijn noden, context en het profiel van de deelnemers. Om dit te kunnen bolwerken was er nood aan een efficiënt administratie en communicatie platform.

Tweetakt ondersteunt mensen, teams, organisaties en bedrijven met coaching en advies.

Een opleiding wordt uitgewerkt op maat van de klant zijn noden, context en het profiel van de deelnemers. Om dit te kunnen bolwerken was er nood aan een efficiënt administratie en communicatie platform.

De eerste stap was onderzoeken welke bestaande LMS (Learning Management System) op de markt zijn.

Het besluit van het onderzoek was als volgt:

 • de noden konden onvoldoende afgedekt worden / dikwijls veel ongebruikte functionaliteiten

 • bij het gebruikt van een bestaand LMS, kan je onvoldoende verschil maken ten opzichte van je concurrenten die mogelijks hetzelfde systeem gebruiken/aanbieden

 • licentiekosten lopen snel op wanneer je met veel klanten, deelnemers en docenten gaat werken

Daarom hebben we een digitale campus op maat ontwikkeld waar een deelnemer zijn individueel leertraject met alle informatie, materiaal, opdrachten en extra inspiratie kan terugvinden.

De resultaten in een notendop

 • gebruiksvriendelijke interface voor een beheerder om een opleiding op te zetten en voor een deelnemer om een opleiding te volgen

 • heldere en automatische communicatie naar ingeschreven deelnemers

 • een reductie van een voltijdsequivalente administratief medewerker door automatisering van werk dat voordien handmatig uitgevoerd werd

 • groeien zonder kosten: schaalbaar zonder licentiekosten per klant, deelnemer, docent, opleiding

Digitalisering als motor

Sevendays en Tweetakt zijn al jaren goede partners. Nadat we in technologie-termen enkele lichtjaren geleden samen een doelgroepgerichte website ontwikkelden, kwam al gauw een ander luik van de werking van Tweetakt aan bod: hun cursus administratie en communicatie.

Digitalisering is vandaag een investering, maar zorgt ervoor dat Tweetakt:

 • kansen krijgt om opleidingen te organiseren voor grotere klanten

 • minder kans op menselijke fouten heeft rond de cursus administratie en communicatie

 • collega’s hun tijd op een zinvollere manier kunnen besteden dan repititief administratief werk

Voortdurend zoeken naar een gezond evenwicht tussen menselijk en digitaal kapitaal.

Bij het aanbieden en organiseren van opleidingen voor honderden deelnemers komt administratief heel wat kijken:

 • opvolgen van inschrijvingen

 • communicatie naar deelnemers

 • inplannen van docenten

 • opvolgen van evaluaties

 • maken van attesten

 • rapportage

 • … en noem maar op

Sevendays bedacht en ontwikkelde daarom samen met Tweetakt een compleet nieuw platform met focus op automatisering van de administratieve processen en organisatorische taken.

All-in-one online learning experience

Een deelnemer krijgt in een glasheldere, performante interface, zijn individueel leertraject te zien in de vorm van een eenvoudige tijdlijn. De tijdlijn geeft het traject van de opleiding van start tot einde weer, met alle te doorlopen stappen.

De stappen kunnen van verschillende types zijn: oefeningen (tekstueel, video), fysieke opleidingsdagen met telkens alle informatie, materiaal, opdrachten en extra inspiratie.

Daarnaast is er ook interactie mogelijk tussen de deelnemers en docent onderling via chat/notificaties.

Eigen organisatie is de winnaar

Het nieuwe platform betekent een enorme efficiëntiewinst voor Tweetakt omdat het hele proces van inschrijving tot afleveren van attest, digitaal uitgevoerd en opgevolgd kan worden. En dat in een systeem waarin gebruiksgemak voorop staat.

De beheerders en docenten van Tweetakt kregen een intuïtieve interface waarmee ze vlot cursussen en opleidingen kunnen aanmaken en publiceren, inschrijvingen beheren, docenten selecteren en communicatieflows definiëren… Ook kan data zoals inschrijvingen of evaluaties geëxporteerd worden. Op die manier kunnen medewerkers processen evalueren en optimaliseren in functie van de gestelde doelstellingen. En laat dat nu net de echte kracht van automatisering zijn.

Door administratieve processen die vroeger veel tijd vroegen te digitaliseren kan er tijd bespaard worden en meer ingezet worden op de inhoudelijke adviesrol, dus de echte meerwaarde van Tweetakt op de voorgrond!

Ga naar de Tweetakt Campus